ماه آمده به بوییدن ِ شکوفه‌ی آلو

دیدن ترجمه‌ی هایکوی ریتا عوده(هایکونویس فلسطینی) که استرای ِ عزیز آن‌را روزانه ترجمه می‌کند سبب آفرینش این هایکوها شده‌است!

موج برداشته
دریاچه
به بوی شکوفه‌ی آلو

***
پناه گرفته
زیر شکوفه‌های آلو
داروک

***
به بوی شکوفه‌ی آلو
اجتماع کردند
گنجشکان

***
درنای ِ
دریاچه‌ی بیوا
گیج‌ ِ عطر آلو

***
تخم فاخته
در محاصره‌ی
شکوفه‌های آلو

***
پرنده‌ای جهید
آغشته به عطر آلو
تا ماه

***
ماه
برای بوییدن ِ شکوفه‌ی آلو
پایین آمده

***
قد کشیده
درخت ِ آلوی جوان
تا ماه!

***
نور ِ ماه
شبح ِ معطر ِ
درختان ِ آلو

***
قد می‌کشد درخت آلو
عاشقانه
تا ماه!

***
شکوفه‌های آلو
سوار ِ باد
سوار ِ آب

/ 4 نظر / 70 بازدید
عباسحسینژاد

من وبلاگ می سازم پس هستم!

چیهیرو

یه سوال: اسم شکوفه ی الو ساکورا که نیست.هست؟ اگه نیست پس اسم شکوفه ی چه درختی ساکورائه؟[سوال] ممنونم[گل] خیلی وبلاگ خوبی داری[چشمک]

محسن مردانی

اینها که همه اش آلویی بود هایکوی بدون آلو اگر خواستی به وبلاگ من یه سری بزن!