ده هایکوی سه زبانه!

هایکوهای زیر را از مجله HAIKUINTERNATIONAL سال 1998 شماره 33 انتخاب کرده­ام. اگر تفاوت­هایی بین ترجمه انگلیسی (کار مترجم­های مجله) و ترجمه فارسی هایکوها می­بینید به این علت است که هایکوها را بدون توجه به متن انگلیسی به فارسی برگردانده­ام. من سعی کرده­ام چیزی از اشعار کم یا به آن اضافه نشود، اما ترجمه­ها انگلیسی شاعرانه­تر و زیباتر­اند. 

 

سید آیت حسینی 

 

I. 

 

堀越嘉子 

 

白菊や 

 

母と晴の日 

 

墓参り 

 

HOROKOSHIYoshiko 

 

White chrysanthemum 

 

On a clear day, I visit 

 

The tome withmother 

 

داوودی­های سپید 

 

روزی آفتابی با مادر 

 

سر خاک 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

II. 

 

平宗星 

 

人恋えば 

 

静かに溶ける 

 

雪だるま 

 

TAIRASousei 

 

When I love someone 

 

The snowman melts quietly 

 

With my body heat 

 

عاشق که می­شوم 

 

بی­صدا آب می­شود 

 

آدم برفی 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

III. 

 

介弘紀子 

 

紅葉濃き 

 

森がそのまま 

 

美術館 

 

SHUKEHIRONoriko 

 

A maple frost 

 

Colors of the trees themselves 

 

An art gallery 

 

خزان رنگین جنگل 

 

خودش به تنهایی 

 

موزه هنر­های زیبا 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

IV. 

 

小長井和子 

 

雪の牧 

 

人に見られず 

 

鳥が舞う 

 

KONAGAIKazuko 

 

Birds are dancing 

 

Above the snowy pasture 

 

Unseen by anybody 

 

چراگاه برف­پوش 

 

بی آنکه دیده شوند 

 

پرندگان می­رقصند 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

V. 

 

岩崎美世 

 

薄氷に 

 

雲の切れ間の 

 

青い空 

 

IWASAKIMiyo 

 

Breaking clouds 

 

Clear blue sky 

 

On ice-coveredpuddle 

 

برکه یخ­زده 

 

شکاف ابر­ها 

 

آسمان آبی 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

VI. 

 

/ 3 نظر / 128 بازدید
سيروس ميرزايی

ای کاش بجای نوشتن و چاپ مقاله ارتجاء سرخ و سیاه دست در دست هم می دادند و یک شبه همه سرخ و سیاه پوشان ولداز زنای تازیان و مارکس را در دریا می ریختند و ما العان شاهد بلوا و آشوب از سوی فرزند تولد یافته از زنای سرخ و سیاه بنام جمهوری ولایت فقیه در ایران نبودیم

خلاق

خیلی زیبا بود. عشق به انسانها، طبیعت،فصول مختلف،غم و شادی، همه و همه، مرا به دنیایی متفاوت برد.متشکرم. شاد باشید و موفق.

ع.موسی زاده

تفاوت متن انگلیسی و فارسی خیلی زیاد است هم در معادلها و هم در ترتیب هجاها به غیر از جاهایی که معادل یابی تقریبا محال است اما در بیشتر جاها خیلی راحت میشد متنها را به هم نزدیک کرد هایکوها تقریبا در انگلیسی یک چیز بودند و در فارسی چیز دیگر این با احتساب دقت فوق العاده در انتخاب کلمه توسط هایکو سراهاست اگر همین تفاوت بین متن انگلیسی و ژاپنی هم برقرار باشد پس در ژاپن شاعر چیزی سروده و در ایران مخاطب چیزز دیگری میخواند بی اینکه تناسبی بین این دوتا باشد اگر چنین باشد پس سی هایکو در قالب ده دسته خوانده ایم