یازدهمین دوره مسابقات" سخنرانی به زبان ژاپنی "  برگزار می شود

http://www.quirkyjapan.or.tv/images/nihongo.jpg

1-    تاریخ برگزاری:
جمعه 15 آذر ماه 1387 ، ساعت : 13:30 الی 18:00
2-    مکان :
سینما کانون، خیابان وزرا
3-    نحوه درخواست
(1) مهلت تحویل مدارک 23 آبان ماه 1387 
(2)   مدارک زیر را به سفارت ژاپن ارائه نمایید:

                        ●   فرم درخواست
                        ● 1 قطعه عکس (لطفا" عکس را روی فرم بچسبانید)
                        ● متن کامل سخنرانی به زبان ژاپنی 

4-    موضوع
یکی از دو موضوع زیر را انتخاب نمایید. مدت سخنرانی 5 دقیقه می باشد.
● من و ژاپن
        ● موضوع آزاد

 
5-    سطوح مسابقه و شرایط شرکت در مسابقه
از سطوح زیر یک سطح را انتخاب نمایید.
(1) بخش مقدماتی
● دانشجویان سال اول و سال دوم رشته ادبیات و زبان ژاپنی دانشکده زبانهای
   خارجی  دانشگاه  تهران و افرادی که در آموزشگاه  آزاد  زبان  وابسته  به   دانشگاه  تهران زبان ژاپنی را به مدت 3 سال فرا گرفته باشند.
● این سطح به افرادی که بیش از 2 سال در کشور ژاپن اقامت داشته اند تعلق نمی گیرد.


(2) بخش پیشرفته
● دانشجویان سال  سوم  و سال  چهارم  رشته  ادبیات و زبان  ژاپنی  دانشکده   زبانهای خارجی دانشگاه تهران و افرادی که در آموزشگاه آزاد زبان وابسته  به دانشگاه تهران زبان ژاپنی را بیش از 3 سال فرا گرفته باشند.

● این سطح به افرادی که بیش از 2 سال در کشور ژاپن اقامت داشته اند تعلق نمی گیرد.

(3) بخش ویژه
شامل افرادی که بیش از 2 سال در کشور ژاپن زبان ژاپنی را فرا گرفته اند.

6-    دیگر موارد
متقاضیان این دوره ، در صورت دریافت جوایزی در دوره های قبل ،  با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تماس حاصل فرمایند.      

【دانلود فرم درخواست شرکت در مسابقه】 [PDF] [ MS Word]

 

       مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن
      تلفن : 88717922-021