یک دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی، نظام آهنگ زبانهای فارسی و ژاپنی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بررسی می کند.
سید آیت حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی در گفتگویی کوتاه با مرکز خبری امید گفت: در جلسه دفاع از پایان نامه خود به بررسی مقابله ای نظام آهنگ زبانهای فارسی و ژاپنی می پردازد که در این جلسه از تفاوت نظام های آهنگ در این دو زبان سخن خواهد گفت.
او که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران است در توضیح عنوان پایان نامه اش گفت: الگوی زیر و بمی صدا در گفتار مباحث جالبی را در خود جای داده که من با توجه به آشنایی ام به زبان ژاپنی، به دخالت الگوی آهنگی زبان مادری در تولید زبان دوم پرداخته ام.
وی ادامه داد: نوع آهنگ گفتار در ارائه جملات پرسشی، تعجبی و ... در دو زبان ژاپنی و فارسی و اینکه چرا یک ایرانی در گفتار به زبان ژاپنی، لهجه فارسی دارد و باالعکس، از محورهای موضوعی این پایان نامه است.
جلسه دفاع از  پایان نامه «بررسی مقابله ای نظام آهنگ زبانهای فارسی و ژاپنی» امروز ساعت 15 در تالار کمال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود.