آیا می‌خواهید بدانید نام شما در زبان ژاپنی چگونه نوشته و تلفظ می‌شود؟

به سایت japanese-name-translation سری بزنید!

در این سایت با کانجی(علامت نوشتاری ژاپنی)، کاتاگانا، روماجی(تلفظ کلمات ژاپنی به انگلیسی) خوشنویسی ژاپنی و نام‌های ژاپنی نیز آشنا خواهید شد!