مجید سائلى- کارشناس روابط عمومى و امور بین الملل کتابخانه‌ مجلس و محقق و مولف چند کتاب و مقاله- بنا به دعوت کتابخانه‌‌ى پژوهشى شرق‌شناسى ژاپن، تویو بونکو(1)، دو سخنرانى یکى با عنوان " معرفى کتابخانه‌ مجلس و نقش آن در حفظ و نگهدارى اسناد مربوط به مجلس، مشروطیت و تاریخ ایران" در کتابخانه‌ تویو بونکو و دیگرى " ارزش و اهمیت مذاکرات مجلس در تاریخ‌پژوهى معاصر ایران" در دانشگاه مطالعات خارجى توکیو"(2) در روز‌هاى چهارشنبه، مورخ 4 فوریه 2009(16 بهمن 1387) و دوشنبه، مورخ 9 فوریه 2009(21 بهمن 1387) ارائه نمود.
در سخنرانى اول جمعى از پژوهشگران و ایران‌شناسان ژاپنى، پژوهشگران تویو بونکو، جناب آقاى محمد دارابى-رایزن فرهنگى بخش سفارت ایران در توکیو- و برخى از اهالى محله شرکت داشتند. در سخنرانى دوم نیز برخى از استادان و دانشجویان مطالعات ایرانى دانشگاه مذکور، دو تن از وابستگان فرهنگى سابق سفارت ژاپن در تهران و برخى از پژوهشگران و دانشجویان ایرانى شرکت داشتند.
وى همچنین از کتابخانه‌ى مجلس ملى ژاپن(3) و کتابخانه‌ى دانشگاه مطالعات خارجى توکیو بازدید به عمل آورد.

کتابخانه‌ پژوهشى شرق‌شناسى ژاپن:
تأسیس تویو بونکو ـ مؤسسه‌ى کتابخانه‌اى و پژوهشى درخصوص مطالعات آسیاشناسى ـ به سال 1917 (1296) باز مى‌گردد. در این سال «هیسایا ایواساکى»(4) (1955 ـ 1865) ـ سومین رئیس شرکت میتسوبیشى(5) ـ کتابخانه‌ى خصوصى « جورج ارنست موریسون»(6) (1920 ـ‌ 1862) را خریدارى نمود. موریسون که استرالیاىى بود به عنوان خبرنگار ویژه‌ى لاندن تایمز(7) به چین رفت و بعداً مشاور سیاسى دفتر رئیس جمهور وقت جمهورى چین شد. در این مدت کتاب‌هاى بسیارى به زبان‌‌هاى اروپاىى درباره‌ى چین و همسایگانش گرد ‌آورد.
ایواساکى بعد از خرید این مجموعه، آن را توسعه داد و کتاب‌هاىى به زبان‌هاى چینى قدیمى(8)، ژاپنى و غربى به مجموعه اضافه کرد. بدین ترتیب اوّلین کتابخانه و مؤسسه‌ى پژوهشى که انحصاراً اختصاص به مطالعات آسیاىى دارد در ژاپن بوجود آمد.
این کتابخانه از زمان آغاز در سال 1924 (1303) تا کنون کمک‌هاى بسیار زیادى به توسعه‌ى مطالعات آسیاىى هم در ژاپن و هم در خارج از طریق فراهم آورى کتاب و دیگر منابع، انتشار تحقیقات پژوهشگران ژاپنى، انتشار دانش و اطلاعات مربوط به مطالعات آسیاىى و مبادلات بین‌المللى کرده است.
به منظور برطرف کردن مشکلات مالى که بعد از جنگ جهانى دوم پیدا شد در سال 1948 (1327) شعبه‌اى از تویو بونکو در کتابخانه‌ى مجلس ملى ژاپن تأسیس شد تا بخشى از ارائه‌ى خدمات کتابدارى تویو بونکو را به عهده بگیرد. تویو بونکو از سال 1947 (1326) از وزارت آموزش و همچنین از منابع خصوصى و خارجى کمک‌هاى مالى دریافت کرد.
در سال 1961(1340) با راه‌اندازى مرکز مطالعات فرهنگى آسیاى خاورى(9) به عنوان سازمانى وابسته به یونسکو، تویو بونکو در همکارى با سایر کشورهاى آسیاىى قادر گردید که بیش از پیش فرهنگ‌هاى آسیاىى را به جهانیان معرفى کند.
همچنین درسال 1994 (1373) شعبه‌اى از مدرسه‌ى فرانسوى خاوردور در توکیو(10) در داخل کتابخانه‌ى شرق‌شناسى راه‌اندازى شد. این مرکز، امکانات پژوهشى براى محققان فرانسوى فراهم مى‌کند و مبادلات فرهنگى و علمى بین دو کشور ژاپن و فرانسه را توسعه مى‌دهد.
کتابخانه‌ى شرق‌شناسى به عنوان بزرگترین کتابخانه و مؤسسه‌ى پژوهشى مربوط به مطالعات آسیاىى در ژاپن و یکى از پنج کتابخانه و مؤسسه‌ى پژوهسى در جهان که در ارتباط با پژوهش‌هاى آسیاىى فعالیت مى‌کند، تلاش‌هاى خودش را در راستاى درک و فهم بهتر از فرهنگ و جامعه‌ى آسیاىى ادامه مى‌دهد. کتابخانه‌ى مجلس نیز با این کتابخانه‌ى مراودات فرهنگى داشته است.
بودجه‌ى کتابخانه‌ى شرق‌شناسى توسط دولت ژاپن تأمین مى‌شود و نیز از داراىى‌هایش و منابع خصوصى خارج از کشور نیز درآمد کسب مى‌کند. انجمن مدیریت کتابخانه‌ى شرق‌شناسى(11) از 33 شرکت خصوصى از جمله شرکت میتسوبیشى، بانک توکیو ـ میتسوبیشى، صنایع سنگین میتسوبیشى و کمپانى معاملات میتسوبیشى(12) ترکیب یافته‌است. بودجه‌ى اضافه‌شده توسط انجمن مذکور صرف سرمایه در گردش کتابخانه مى‌شود.
کتابخانه‌ى شرق‌شناسى به عنوان مرکزى براى پژوهش‌هاى علمى و دانشگاهى در زمینه‌ى تاریخ و فرهنگ آسیا عمل مى‌کند. به منظور تکمیل و تقویت رهیافت‌هاى سنتى به مطالعات آسیاىى در آوریل 2003 سازماندهى پژوهش به طور کامل اصلاح شد و بخش مطالعات چندرشته‌اى تأسیس گردید. این بخش عمدتاً به مسائل امروزى منطقه مى‌پردازد. این سازمان نوین از دو بخش و 5 اداره و 11 رشته‌ى پژوهشى متشکل است که به عبارت پایین مى‌باشد :
1ـ بخش مطالعات چندرشته‌اى
الف) اداره‌ى آسیاى معاصر
- مطالعات چین معاصر
- مطالعات اسلام معاصر
2 ـ بخش مطالعات تاریخى و فرهنگى
الف) اداره‌ى آسیاى شرقى :
- مطالعات چین قبل از مدرن
- مطالعات چین امروزى
ـ درک و فهم ژاپنى‌ها از چین در دهه‌ى 1910.
- مطالعات آسیاى شمال شرقى :‌
- مطالعات ژاپن :
ب) اداره‌ى آسیاى داخلى
- مطالعات آسیاى میانه
- مطالعات تبت‌
ج) اداره‌ى هند و آسیاى جنوب شرقى
- مطالعات هند
- مطالعات آسیاى جنوب‌شرقى
د) اداره‌ى آسیاى غربى
- مطالعات آسیاى غربى
علاوه بر زمینه‌هاى مطالعات بر شمرده در بالا، در حال حاضر پروژه‌هاى ویژه‌اى درحال انجام است که به شرح پایین مى‌باشد :
- ایجاد پایگاه‌هاى اطلاعاتى درخصوص مجموعه‌هاى کتابخانه‌ى تویو بونکو بر اساس نظام اطلاع‌رسانى فراگیر مطالعات آسیاىى (پروژ‌ه‌ى پردازش اطلاعات)(13) که توسط انجمن ژاپنى براى پیشبرد علوم(14) و دیگران تأمین بودجه مى‌شود.


دانشگاه مطالعات خارجى توکیو:
این دانشگاه قدیمى‌ترین مؤسسة ژاپنى است که فعالیت‌هاى خود را وقف مطالعات بین‌المللى کرده است. در آغاز تأسیس، این دانشگاه به صورت مؤسسة تحقیقات و ترجمة اسناد خارجى، به صورت یک نهاد دولتى در سال 1856 شروع به کار کرد. در سال 1899 با عنوان «دانشگاه مطالعات خارجى توکیو» به صورت یک نهاد مستقل آموزشى و تحقیقاتى در آمد و در سال 1999 صدمین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت.
در سال 2000 به محل فعلى نقلى مکان کرد، جاىى که دانشجویان بتوانند در محىطى مدرن و پیشرفته از نظر امکانات تکنولوژى آموزش ببینند. در آغاز قرن بیست و یکم دانشگاه مطالعات خارجى توکیو همچنان نقش خود را به عنوان یک دانشگاه پیشرو و یک مرکز عالى مطالعات بین‌المللى، تحقیقات و تبادلات علمى بسیار گسترده در سطح جهان حفظ کرده است.
کادر آموزشى مطالعات خارجى ـ دوره کارشناسى
1. برنامه مطالعات اروپا و امریکا
زبان انگلیسى، زبان آلمانى، زبان فرانسوى، زبان ایتالیاىى، زبان اسپانیاىى، زبان پرتقالى
2. برنامه مطالعات روس و اروپاى شرقى
زبان روسى، زبان لهستانى، زبان چکى
3. برنامه مطالعات جنوب شرقى آسیا
زبان اندونزیایى، زبان مالزیایى، زبان فیلیپینى، زبان تایلندى، زبان لانوسى، زبان ویتنامى، زبان کامبوجى، زبان برمه‌اى
4. برنامه مطالعات آسیاى جنوبى و آسیاى غربى
زبان اردو، زبان هندى، زبان عربى، زبان فارسى، زبان ترکى
5. برنامه مطالعات ژاپنى
دوره تحصیلات عالى در مطالعات منطقه‌اى و فرهنگى
فوق‌لیسانس(کارشناسى ارشد) در زمینه مطالعات زبان و فرهنگ، مطالعات زبانشناسى کاربردى، مطالعات بین‌المللى و ناحیه‌اى، مطالعات همکاری هاى بین‌المللى
درجه دکترى (کارشناسى عالى)
مؤسسه تحقیقات زبان و فرهنگ آسیا و افریقا (ILCAA)
مرکز آموزش زبان ژاپنى براى دانشجویان خارجى (JLC)
موقعیت دانشگاه مطالعات خارجى توکیو
1. مرکز بین‌المللى تحقیق و آموزش زبان
در این دانشگاه تقریباً 50 زبان خارجى بر اساس برنامه‌هاى آموزشى تدوین شده تدریس مى‌شود و چندین زبان نیز مورد بررسى و تحقیق هستند. نزدیک به نیمى از مجموعه زبانهاى خارجى‌اى که در این دانشگاه تدریس مى‌شود را زبانهاى آسیاىى تشکیل مى‌دهند که برخى از آنها فقط در این دانشگاه تدریس مى‌شوند.
2. مرکز بین‌المللى مطالعات جدید
فعالیتهاى آموزشى و تحقیقى این دانشگاه تقریباً تمام مناطق جهان را در بر مى‌گیرد و این فعالیت‌ها در رشته‌هاى مختلف علوم انسانى و علوم اجتماعى به وسیله متخصصین و محققین انجام مى‌گیرد.
3. مرکز بین‌المللى آموزش زبان ژاپنى
به عنوان مرکز تدریس زبان ژاپنى و همچنین تربیت مدرسان زبان ژاپنى، دانشگاه مطالعات خارجى توکیو به عنوان یک نهاد آموزشى مشاور نقش مهمى در داخل و خارج از ژاپن ایفا مى‌کند.

----------------------------------------------------------------------------------

پاورقى‌ها

1. The Toyo Bunko
2. Tokyo University of Foreign Studies , Gaikokugo Daigaku, TUFS
3. National Diet Library, Kokuritsu Kokkai Toshokan
4. Hisaya IWASAKI
5. Mitsubishi enterprise group
6. George Ernest Morrison
7. The London Times
8. classical Chinese
9. Centre for East Asian Cultural Studies
10. The Tokyo Centre of the Ecole française d'Extrême – Orient
11. The Society for the Management of the Toyo Bunko
12. The Mitsubishi Estate Company
13. The Comprehensive Information System for Asian Studies (Data Processing Project)
14. Japan Society for the Promotion of Sciences


نظرات ()
 
 
 
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
 

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شدمراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696300049375000.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696300148906250.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696300302968750.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171
مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696300447656250.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696300623593750.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171
مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171
مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696296231093750.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696298450312500.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696298629687500.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696299051875000.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696299198437500.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696299340625000.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696299495625000.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضاییمراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009\2\7\img633696299711406250.jpg

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

جمشید رضایی

مراسم جشنواره غذای ایرانی روز شنبه همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با حضور دهها نفر از اعضای انجمن مطالعات فرهنگ غذای آسیایی در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژاپن برگزار شد.9111-1171

نظرات ()
 
 
 
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
 

نمایشنامه "چوشینگورا" معروفترین اثر ادبیات کلاسیک ژاپن که موضوع آن وفاداری سامورایی‌ها به فرماندهانشان است به فارسی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پدیدآورندگان این کتاب، تاکدا ایزومو، مییوشی شوراکو، نامیکی سنریو و مترجم آن علی فردوسی است. "چوشینگورا" در 208 صفحه منتشر شده است.

"چوشینگورا" یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین نمایشها در تاریخ تئاتر ژاپن است که در سال 1748 میلادی به رشته‌ تحریر درآمده و حکایت آن درباره وفاداری سامورایی‌هاست. این داستان الهام بخش نمایشها، فیلمها و مجموعه‌های تلویزیونی فراوانی شده است.

داستان چوشینگورا بر مبنای یک واقعه‌ تاریخی است که در آن 47 سامورائی‌ به کین‌خواهی ظلمی که بر فرمانده آنها رفته، با هم متحد می‌شوند و با فداکردن همه چیز- عشق، خانواده، آبرو، زندگی، از عامل فروپاشیِ خاندان فرمانده‌شان انتقام می‌گیرند.

اجرای چوشینگورا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مدتها در ژاپن ممنوع بود زیرا به تعبیر ارتش اشغالی آمریکا این نمایش مبلغ سلحشوری بود و ارزشهای سپری شده‌ای چون غیرت و وفاداری را ترویج می‌داد.

علی فردوسی، مترجم این اثر هم اکنون استاد و مدیر گروه تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه نوتردام دو نامور ایالت کالیفرنیاست و برای ترجمه چوشینگورا به فارسی، سفری به ژاپن انجام داده است.

از این مترجم پیش از این نیز ترجمه‌ فارسی"یادنامه‌ شُونکین" اثر نویسنده‌ ژاپنی "جونئیچیرو تانیزاکی" به چاپ رسیده است.

به احتمال زیاد این اولین اثر ادبی ژاپنی است که به زبانهای دیگر ترجمه شده است. در سال 1794 میلادی روایتی از این کتاب به چینی برگردانده شد و به اجرا درآمد. از 1880 میلادی ترجمه‌های این نمایش به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی به چاپ رسیده‌ است.


نظرات ()
 
 
 
 


مهر: مجموع درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها در ژاپن در سال ۲۰۰۸ با ۸/۱ درصد کاهش در مقایسه با سال قبل به ۱۶۴/۲ میلیارد دلار (۸۴/۱۹۴ میلیارد ین) رسید. اسکرین دیلی اعلام کرد برابر با آمار انجمن تهیه‌کنندگان سینما ژاپن Eiren در سال ۲۰۰۸ در مجموع ۴۹/۱۶۰ میلیون بلیت به فروش رسید که نسبت به ۱۹/۱۶۳ میلیون تماشاگر سال ۲۰۰۷ حدود ۷/۱ درصد کمتر است.

در این میان سهم فیلم‌های ژاپنی از بازار فروش با ۴/۲۲ درصد افزایش به رقمی در حدود ۲۸۷/۱ میلیارد دلار (۸۶/۱۱۵ میلیارد ین) و ۵/۵۹ درصد کل بازار رسید. درآمد هالیوود و دیگر فیلم‌های وارداتی از بازار ژاپن با ۹/۲۳ درصد کاهش رقمی در حدود ۱۷/۸۷۷ میلیون دلار (۹۸/۷۸ میلیارد ین) شد که کمترین میزان در یک دهه اخیر است.”

ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین” یکی از تنها دو فیلم هالیوودی و سه فیلم وارداتی بود که با ۴۲/۶۳ میلیون دلار (۷۱/۵ میلیارد ین) به فهرست ۱۰ فیلم پرفروش ژاپن راه پیدا کرد و در رده سوم قرار گرفت. در این بین فیلم‌های بسیار موفق در سطح جهانی مانند “شوالیه تاریکی”، “آیرون من” و “کنگ فو پاندا” در بازار ژاپن کمتر از حد انتظار ظاهر شدند.

“پونیو روی صخره کنار دریا” هایائو میازاکی با ۱۵/۱۷۲ میلیون دلار (۵/۱۵میلیارد ین) پرفروشترین فیلم سال ۲۰۰۸ ژاپن شد و Boys Over Flowers با ۰۷/۸۶ میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت.(درباره استاد بزرگ هایائو میازاکی بیشتر بدانیم...)


امسال نیز مانند چند سال اخیر موفقترین فیلم‌های سال ژاپن آثار برگرفته از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی و کارتونی بودند. هشت فیلم از ۱۰ فیلم موفق بازار ژاپن در سال ۲۰۰۸ را استودیو توهو به بازار عرضه کرد. این استودیو با در اختیار داشتن ۵۵۴ سینما در ژاپن بزرگترین توزیع‌کننده این کشور است.

توهو با ۸۶/۸۲۰ میلیون دلار (۹۱/۷۳ میلیارد ین) ۳۸ درصد بازار ژاپن در سال ۲۰۰۸ را در اختیار داشت. استودیو شوچیکو با ۹۲/۱۷۷ میلیون دلار (۰۲/۱۶ میلیارد ین) دومین استودیو توزیع‌کننده موفق ژاپن در سال گذشته میلادی بود و رده‌ بعدی را استودیو توئی از آن خود کرد.

استودیو برادران وارنر با تقریبا ۳۷/۱۷۴ میلیون دلار (۷/۱۵ میلیارد ین) موفق‌ترین استودیو هالیوود در ژاپن بود. “من افسانه هستم” این استودیو با ۸۷/۴۷ میلیون دلار دیگر فیلم موفق برادران وارنر در سال ۲۰۰۸ بود که به فهرست ۱۰ فیلم پرفروش سال راه پیدا کرد و در رده هشتم قرار گرفت.

سال ۲۰۰۸ در مجموع ۴۱۸ فیلم ژاپنی در برابر ۳۸۸ فیلم خارجی به نمایش درآمد در حالی که این نسبت در سال قبل ۴۰۳ - ۴۰۷ بود. تعداد سالن‌های سینما نیز از ۳۲۲۱ سینما به ۳۳۵۹ افزایش پیدا کرد.

“رد کلیف قسمت اول” (۰۹/۵۶ میلیون دلار)، “مظنون ایکس” (۶۴/۵۴ میلیون دلار)، “پوکمون: گیراتینا و توهو جنگجوی آسمان” (۳۱/۵۳ میلیون دلار)، “شرکا: فیلم توئی” (۳۱/۴۹ میلیون دلار)، “پسران قرن بیستم” (۸۷/۴۳ میلیون دلار) و “ساعت جادویی” (۵۴/۴۳ میلیون دلار) دیگر فیلم‌های پرفروش بازار ژاپن در سال ۲۰۰۸ بودند.

پ.ن:

این دومین بار است که خبرگزاری مهر به جای واحد پول ژاپن(ین) از واحد پول چین(یوان) استفاده می کند! که در این خبر وبلاگ تصحیح شده است!

البته این مسئله به سرویس فرهنگ و هنر این خبرگزاری منتقل شد، امیدوارم درست کنند و تکرار نکنند!


نظرات ()
 
 
 
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
 

 پسربچه های ژاپنی بمب دوران جنگ جهانی را به کلاس بردند.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از خبرگزاری فرانسه حاکی است، دو پسربچه ژاپنی، بمب امریکایی به جا مانده از جنگ جهانی دوم را در میان ترس و وحشت مسئولان مدرسه ای در جزیره "اوکیناوا" سر کلاس آوردند.

این دو پسربچه 12 ساله در توجیه علت کار خود به مسئولان مدرسه گفتند با خود فکر کرده اند خوب است این بمب را که هفته گذشته در منطقه ای نزدیک مدرسه پیدا کرده بودند، برای بررسی و آزمایش به مدرسه بیاورند. ولی آموزگار وحشت زده پس از مشاهده گلوله این بمب عمل نکرده که حدود 30 سانتی متر طول داشت، بلافاصله کارشناسان خنثی سازی بمب را خبر کرد. کارشناسان پس از حضور در مدرسه این بمب امریکایی را خنثی کردند.

با گذشت حدود 60 سال از پایان جنگ جهانی دوم، ساکنان جزیره اوکیناوا تاکنون صدها بمب عمل نکرده به جا مانده از دوران این جنگ را از زیر خاک بیرون آورده اند. اوکیناوا در آن زمان صحنه خونین ترین درگیریها بود و نیروهای امریکایی 83 روز این جزیره را از زمین و هوا هدف بمباران و حملات نظامی قرار دادند.


نظرات ()
 
 
 
 

توکیو- وزیر امور خارجه ژاپن روز جمعه گفت: جمهوری اسلامی ایران، کشور بزرگ و بااهمیتی در منطقه خاورمیانه است و ژاپن خواستار تحکیم مناسبات خود با این کشور است.
به گزارش ایرنا، هیروفومی ناکاسونه در دیدار با مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد و فرستاده ویژه دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به ژاپن، با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه دو کشور اظهار داشت: ژاپن به مناسبات خود با ایران اهمیت زیادی قایل بوده و با توجه به فرارسیدن هشتادمین سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتیک دو کشور،خواستار تحکیم آن است.
ناکاسونه در این دیدار که با حضور دکتر سیدعباس عراقچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار شد، با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از انرژی هسته‌ای صلح آمیز حق تمامی کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه این دیدار مبارزه با تروریسم در افغانستان را یکی از چالش های مهم جامعه بین‌الملل ذکر کرد و افزود: مساله قاچاق مواد مخدر و پناهندگان دو مشکل اساسی افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این مشکلات تاکنون نقش مهم و ارزنده‌ای را ایفا کرده است.
وزیر امور خارجه ژاپن همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران برای استقرار صلح و ثبات به ویژه در عراق و افغانستان را مورد تاکید قرار داد و آن را بسیار بااهمیت ارزیابی کرد.
ناکاسونه همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقدامات انجام شده از سوی این کشور در این زمینه را مورد قدردانی قرار داد.
وی در مورد برقراری صلح در خاورمیانه نیز گفت: ژاپن معتقد است که از گسترش خشونت‌ها در منطقه خاورمیانه و از جمله نوار غزه بایستی جلوگیری شود و مشکلات را با گفت وگو حل و فصل کرد.
وزیر امور خارجه ژاپن همچنین خواستار ایفای نقش فعالانه جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و آرامش در منطقه نوار غزه شد.
مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد و فرستاده ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران به ژاپن نیز در این دیدار ژاپن و ایران را دو کشور دارای فرهنگ و تمدن بزرگ جامعه بشری دانست و گفت: مناسبات فرهنگی و تجاری دو کشور از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬قبلا آغاز شده است.
هاشمی ثمره با بیان این که جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای دو کشور نشان می‌دهد که دو کشور می‌توانند در برخورد با چالشهای بین‌المللی همکاریهای خوبی داشته باشند، افزود: یکی از چالش‌های جامعه کنونی تهدیدهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای است و با توجه به این که ژاپن عضو غیردایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، دو کشور می‌توانند برای رفع تهدیدات هسته‌ای در جهان با یکدیگر همکاری کنند.
مشاور ارشد رییس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست خارجی کشورمان را تشریح کرد و گفت: سیاست خارجی ایران مبتنی بر چهار اصل عدالت، اخلاق، کرامت انسانی و دوستی و احترام متقابل به سایرین است و در این چارچوب ایران آماده همکاری با ژاپن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.
هاشمی ثمره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز صلح آمیز و تحت نظر آژانس بین‌المللی دانست و تاکید کرد که تمامی فعالیت‌های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و مسایل مطرح شده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران ، اتهاماتی بی‌اساس هستند.
وی با بیان این که جهان باید به سمت عدالت پیش رود و ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید عادلانه باشد، افزود: در حالی که جامعه بین‌المللی بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکید داشت ، تصمیم‌گیری در شورای امنیت و پرداختن به این موضوع بسیاری طولانی شد.
هاشمی ثمره در مورد مساله فلسطین نیز ضمن تاکید بر این که رژیم اشغالگر قدس به مردم بی‌دفاع فلسطینی حمله کرد، افزود: در این حملات هزاران نفر از مردم بی‌گناه اعم از زنان و کودکان فلسطینی در منازل مسکونی خود توسط نظامیان رژیم صهیونیستی کشته شدند که این مساله از سوی مردم جهان محکوم گردید.
هاشمی ثمره گفت: تصمیمات در شورای امنیت سازمان ملل متحد بایستی عدالت محور باشد زیرا اگر تصمیم در این شورا بدور از عدالت اتخاذ شود نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.
وی به اوضاع افغانستان اشاره کرد و افزود: ایران دارای مرز طولانی با افغانستان است و برقراری صلح و امنیت در این کشور همسایه برای ایران بسیار مهم است.
به گفته وی پس از حضور نیروهای آمریکایی و متحدان آن در افغانستان حاکمیت دولت این کشور روز به روز محدودتر و کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر نیز در این کشور به طور روزافزونی افزایش یافته است.
مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد و فرستاده ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برای دیدار رسمی سه روزه از ژاپن و تسلیم پیام دکتر محمود احمدی نژادی رییس جمهور به تارو آسو نخست وزیر این کشور وارد توکیو شد.


نظرات ()
 
 
 
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٤
 

آفتاب: محققان ژاپنی روز پنج شنبه اعلام کردند ژنی را کشف کردند که عامل وجود نیکوتین در برگ‌های گیاه تنباکو است و این می‌تواند به آنها در تولید سیگارهای بدون نیکوتین کمک کند.
 به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، یکی از محققان اعلام کرد: «می‌دانیم که تنباکو در ریشه‌های خود که سپس به برگ‌های آن انتقال پیدا می‌کند دارای نیکوتین است اما این اولین بار است که ژن عامل این انتقال شناسایی شده است».
کارشناسان موسسه تحقیقات دانشگاه کیوتو اعلام کردند نام این ژن را Nt-JAT1 گذاشته‌اند.
گروه محققان ژاپنی در بیانیه‌ای اعلام کرد کشف آنها امکان تولید تنباکوی بدون نیکوتین را ایجاد می‌کند.
یکی از محققان گفت: «این کشف باعث می‌شود اعتیاد سیگاری‌ها به نیکوتین بدون نیاز به مواد ضد تنباکو از بین برود».
پروفسور یازاکی، یکی از اعضای گروه تحقیق اعلام کرد: «کشف این ژن باعث ایجاد پیشرفت‌هایی در زمینه‌های پزشکی و کشاورزی نیز خواهد شد».
سیگارهای با نیکوتین پایین احتمالا خوب فروش نروند. آثار روانی تنباکو ناشی از نیکوتین است و نیکوتین مولکولی است که به خانواده گیاهان آلکالیوئید تعلق دارد.
بسیاری از آلکالوئید‌ها در درمان بیماری سرطان ریه و سینه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
محققان اعلام کردند با استفاده از ژن کشف شده که عامل وجود نیکوتین در برگهای تنباکو است می‌توان میزان نیکوتین در آلکالوئید‌های مفید برای درمان بیماری‌ها را افزایش داد.
پروفسور «یازاکی» افزود: «احتمالا چندین ژن دیگر در انتقال نیکوتین در تنباکو تاثیر گذار هستند اما تحققات همچنان ادامه دارد و پایان نیافته است».


نظرات ()
 
 
 
 

ان اچ کی وُرلد رادیو ژاپن از ژانویه سال 2009  برگزاری رقابتی ادبی را با عنوانNHK WORLD «اشعاری که فضا و زمین را به هم متصل می کند» در برنامه هایش گنجانده و معرفی کرده است. این پروژه با همکاری سازمان اکتشافات هوا فضای ژاپن برگزار می شود.

 زنجیره شعر فضا چیزی شبیه دوی امدادی است در باب شعر در مورد کل عالم هستی.
هنگامی که یک شخص، شعری را در ادامه شعر قبلی می سراید، شاعر بعدی با سرودن شعری بدنبال آن، این زنجیره را ادامه می دهد.
از شاعران سراسر جهان دعوت به عمل می آید تا با در نظر گرفتن زنجیره شعر فضا آثار خود را ارائه کنند.
 در پایان، 24 شاعر برای تکمیل کردن این زنجیره برگزیده خواهند شد.

اشعاری که زمین و فضا را به هم مرتبط میسازد

 کوئیچی واکاتا فضانورد ژاپنی که برای اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی و کار در آزمایشگاه ژاپنی موسوم به کیبو به فضا سفر می کند، نیز به روند زنجیره شعر فضا خواهد پیوست.
 اشعار در هر ماه انتخاب می شود و این برنامه ارسال و انتخاب، تا بهار سال آینده میلادی، 2009 پذیرفته خواهند شد.
ان اچ کی وُرلد رادیو ژاپن بدی نوسیله از تمامی شنوندگان و خوانندگان سایت خود دعوت می کند تا در زنجیره شعر فضا مشارکت کرده و به این پروژه فرهنگی ملحق شوند
 تا بتوانیم همه از این امکان برخوردار شویم که به همراه هم در مورد کیهان، کره زمین و حیات در عالم وجود، بدون در نظر گرفتن مرزها و تقسیم بندی های کشورها، فرهنگ ها، نسل ها، تخصص ها و نقش ها بیاندیشیم.
ما  آثار ارائه شده به طور منظم در برنامه رادیویی و نیز از طریق قرار دادن بر روی وب سایت به دیگران معرفی خواهند شد.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این رادیو مراجعه کنند.
برای خواندن ترجمه برخی اشعار برگزیده اینجا را کلیک کنید!

بازتاب خبری

امیدنیوز:
با موضوع شعرهای پیونددهنده زمین و فضا
ژاپن، رقابتی ادبی را در اینترنت برگزار می‌کند

 


نظرات ()
 
 
 
 

توکیو - "توشیزو ایدو" استاندار استان هیوگو روز دوشنبه کلید طلایی شهر کوبه ژاپن را به دکتر "سیدعباس عراقچی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو اهدا کرد.   

به گزارش ایرنا ، عراقچی که بنابر بر دعوت رسمی استاندار استان هیوگو به این استان سفر کرده بود ، در دیدار با ایدو در مورد مسایل مورد علاقه دو کشور گفت و گو و تبادل نظر کرد.
عراقچی در این دیدار همچنین ضمن ادای احترام به کشته شدگان شهر کوبه درجریان زلزله سال 1995 میلادی از تلاشهای استانداری هیوکو و شهروندان ژاپنی ساکن این استان در بازسازی شهر زلزله زده بم در استان کرمان تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به این که سال جاری میلادی هشتادمین سالگرد برقراری مناسبات رسمی سیاسی ایران و ژاپن است ، خاطرنشان کرد: این مساله فرصت مساعدی را فراهم کرده است تا مقامات شهرهای کوبه ژاپن و بم ایران در حضور استانداران هیوگو و کرمان با یکدیگر تفاهمنامه خواهر خواندگی امضا کننند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن اظهار داشت: امضای این موافقتنامه خود زمینه ساز ایجاد مناسبات پایدارتر و مستحکمتر میان دو کشور را فراهم می کند.
توشیزو ایدو استاندار استان هیوگو نیز در این دیدار از سفیر کشورمان برای پذیرفتن دعوت وی و سفر به کوبه در آستانه چهاردهمین سالگرد وقوع زلزله شدید در این شهر و همچنین حضور در سمپوزیومی که به همین مناسبت از سوی استانداری استان هیوگو و با همکاری مرکز توسعه منطقه ای سازمان ملل متحد( یو. ان. سی.آر. دی) برگزار شده است، قدردانی کرد.
ایدو از این که آرزوهای قلبی مردم کوبه در خصوص ابراز همدردی با مردم زلزله زده بم مورد توجه مردم ایران قرار گرفته و این مساله شرایط مساعدی را نیز برای توسعه مناسبات دو کشور فراهم کرده است ابراز خوشحالی کرد.
استاندار هیوگو ژاپن همچنین تمایل خود را برای گسترش بیش از پیش همکاریها با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
در پایان این دیدار استاندار استان هیوگو ژاپن کلید طلایی شهر کوبه را به سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور اهدا کرد.
"غلامرضا کرمی" نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز که برای شرکت در نهمین سمپوزیوم مدیریت بلایای طبیعی در کوبه ژاپن به این شهر سفر کرده بود در این دیدار حضور داشت و از جانب استاندار کرمان از استاندار استان هیوگو برای سفر به کرمان و بازدید از شهر بم دعوت کرد.
استاندار هیوگو ضمن استقبال از این دعوت گفت که وی امیدوار است تا در فرصت مناسبی بتواند به استان کرمان و شهر بم در ایران سفر کند.
سیدعباس عراقچی سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین در سخنانی در سمپوزیوم مدیریت بلایای طبیعی از اینکه کارشناسان ژاپنی تجربیات خود را در زمین زلزله سال 2003 بم در اختیار ایران قرار داده اند قدردانی کرد.
عراقچی با اشاره به این که در جریان زلزله بم بالغ بر 40 هزار نفر از شهروندان ایرانی کشته شدند ، از دولت و مردم ژاپن بخصوص شهروندانی ژاپنی ساکن کوبه که بلافاصله در جهت کمک به مردم زلزله زده بم اقدام کردند، تشکر کرد.
وی همچنین از موسسه غیرانتفاعی ژاپنی "سرنوشت ساز" نیز به دلیل تلاش های متعددی که این تشکل برای مقاوم سازی مدارس و مراکز فرهنگی کشورمان در بم انجام داده است ، قدردانی کرد.
وی به روابط تاریخی ایران و ژاپن اشاره و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور ، در سال 2009 میلادی که هشتادمین سالگرد برقراری روابط رسمی دو کشور است ، در سطح مطلوبتری ادامه یابد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن همچنین ابراز امیدورای کرد که جهان در سال 2009 شاهد زلزله های طبیعی و زلزله های ساخت دست بشر که ناشی از تهاجم و کشتار زنان و کودکان بی دفاع است ، نباشد.
نهمین سمپوزیوم مدیریت بلایای طبیعی با حضور متخصصانی از جمهوری اسلامی ایران ، بنگلادش ، سریلانکا و نپال و بالغ از 100 کارشناس ژاپنی و به میزبانی ژاپن در شهر کوبه استان هیوگو برپا شده است.
این سمپوزیوم با همکاری استانداری هیوگو ، روزنامه یومیوری ژاپن ، مرکز توسعه منطقه ای سازمان ملل و موسسه غیردولتی سرنوشت ساز ، برگزار گردیده است.
موسسه سرنوشت ساز یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی ژاپنی است که با کمک استانداریهای کرمان و هیوگو و با همکاری مرکز منطقه ای سازمان ملل در جهت بازسازی مدارس ، آموزش های مقابله با زلزله و مقاوم سازی مراکز فرهنگی در شهرهای بم ، جیرفت و رآور ایران فعالیت های متعددی را به انجام رسانده است .


نظرات ()