توشیهیکو ایزوتسو (Toshihiko Izutsu) در چهارم مه سال ۱۹۱۴میلادى در شهر توکیو دیده به جهان گشود. در سال ۱۹۶۰ دکترى خود را در رشته ادبیات دریافت کرد. وى پس از تکمیل تحصیلات آکادمیک در ژاپن، مدتى در دانشگاه کیو به تدریس مشغول شد و در این ایام، زبان عربى را فراگرفت.
ایزوتسو در ۲۶ سالگى کتابى به زبان ژاپنى با نام «تاریخ اندیشه عربى» و پس از آن کتابى دیگر درباره فلسفه و عرفان، با تأکید بر فلسفه نوافلاطونى و عرفان یونانى در ۳۴ سالگى تألیف کرد و نیز کتابى در همین دوران درباره حضرت محمد (ص ) به زبان ژاپنى نوشت.

علاقه فراوان ایزوتسو به قرآن کریم سبب شد که وى براى اولین بار قرآن را به زبان ژاپنى ترجمه کند. این اثر که در نوع خود بى نظیر است در سه مجلد و طى سال هاى ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸ تکمیل شد. ایزوتسو با توجه به تسلط بر مفاهیم قرآنى، به مطالعه ادبیات عرب دوره جاهلى پرداخت تا کلمات بنیادى و اساسى قرآن را در آنها ریشه یابى نموده و تحول و دگرگونى هایى که در آنها پدید آمده را مشخص کند و درعین حال با نظرات و تبیین هاى دانشمندان اسلامى درباره آن مضامین و مفاهیم آشنا شود. ثمره تمامى این کوشش ها نشر کتاب هاى «مفاهیم اخلاقى و دینى در قرآن»، «خدا و انسان در قرآن» و«مفهوم ایمان در کلام اسلامى» است.

تبلور ژرف اندیشى هاى ایزوتسو را مى توان در بررسى و ریشه شناسى برخى مفاهیم قرآنى به وضوح مشاهده کرد. وى با بررسى مفهوم باور یا ایمان در کلام اسلامى هدفى دوگانه را دنبال مى کند. از سویى، توصیف مشروحى از جریان تاریخى را که مفهوم ایمان از آن زاده شد، بالید و در میان مسلمانان پرداختى نظرى یافت، عرضه مى کند و از سوى دیگر در پى تحلیل معنا شناختى دقیق از ایمان و سایر مفاهیم بنیادین وابسته به آن، همراه با شبکه هاى مفهومى است که این مفاهیم بنیادین در میان خود پدید آورده اند. ایمان از لحاظ تاریخى نخستین و مهم ترین مفهوم کلامى در اسلام بود و در چند قرن نخستین فرهنگ اسلامى چندین مسأله بسیار مهم پدید آورد که برخى از آنها براى امت اسلامى در حال رشد، بدون اغراق، مسائلى حیاتى بود.

ایزوتسو در سال ۱۹۶۱ به دعوت پروفسور ویلفرد کنتول اسمیت، رئیس مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک گیل، به کانادا رفت و به تدریس متون مهم اسلامى همچون «نجات ابن سینا» در فلسفه و «الاقتصاد فى الاعتقاد غزالى» در کلام و «فصوص الحکم ابن عربى» در عرفان پرداخت. دلباختگى و علاقه وافر ایزوتسو به عرفان و تصوف ابن عربى او را به مطالعه اى بین الادیانى، که نظیر آن در میان اسلام و سایر ادیان بسیار نادر است، واداشت. در پى آن ایزوتسو اثرى بین الادیانى تألیف کرد که در سال هاى ۶۷-۱۹۶۶م در ژاپن تحت عنوان «یک مطالعه مقارنه اى درخصوص مفاهیم فلسفى در تصوف و تائوئیسم» با زیرعنوان «ابن عربى و لائوتزو- چوانگ تزو»، توسط مؤسسه مطالعات فرهنگى و زبان شناسى دانشگاه کیو و تحت سرپرستى پروفسور نوبوئیرو ماتسوموتو به چاپ رساند.

ایزوتسو به خوبى آگاه است که اسلام دینى با ابعاد متعدد است و مقایسه و مقارنه آن با سایر ادیان تنها هنگامى میسر است که بتوان در این میان نوعى موازنه مفهومى و بنیادین برقرار کرد. از این رو با توجه به بنیان باطن گراى تائوئیزم، مکتب ابن عربى را براى این مقارنه بر مى گزیند. با این حال یک نکته را باید همواره در نظر داشت و آن، جایگاه ویژه مکتب ابن عربى در پژوهش ایزوتسو است. وى به دلیل اهمیتى که براى افکار ابن عربى و رسوخ آنها در سیر کلى اندیشه صوفیانه قائل است، مکتب ابن عربى را با شجاعت نماینده سیر اصلى تصوف دانسته است.

همچنین تلاش ایزوتسو در بررسى تائوئیسم، به نوعى نزدیک شدن به تصوف، عرفان اسلامى و مکتب ابن عربى است. درخصوص انتخاب مکتب ابن عربى به عنوان نماینده تصوف اسلامى در این مطالعه مقارنه اى مى توان برخى نکات را مدنظر قرار داد: ۱- معرفى مذهب عشق به عنوان بنیادى ترین دین، ۲- اتحاد ادیان، ۳- نقش مهم تثلیث در هستى، ۴- تأکید بر رحمت واسعه الهى که شامل حال مردمان در دنیا و آخرت مى شود.

به هر حال، انگیزه غالب در بررسى هاى مقارنه اى ایزوتسو اشتیاق به گشایش دورنماى جدیدى در قلمرو فلسفه و عرفان است. نکته جالب توجهى که ایزوتسو نیز به آن اشاره دارد، این است که هر دو جهان بینى ابن عربى و تائوئیزم بر دو محور استوارند: «حق» و «انسان کامل» که نظامى جامع از اندیشه وجودى در هر دو مورد حول این دو قطب تطور یافته است.

به اعتقاد ایزوتسو «این امر به عنوان ساختار وجودى مختص تصوف و تائوئیسم نیست. تقابل حق و انسان کامل - به صورت هاى مختلف - به عنوان دو محور از یک جهان بینى، الگوى اساسى مشترک میان بسیارى از گونه هاى عرفان است که در عصرها و مکان هاى گوناگون به صورت وسیعى در جهان تطور یافته اند. در نظر گرفتن مقارنه اى مجموعه اى از نظام ها که در الگوى عام با هم مشترک و در جزئیات با هم متفاوتند، چه در اصل و چه در شرایط تاریخى، به نظر مى رسد در زمینه سازى آنچه پروفسور هانرى کربن آن را به درستى، دیالوگ فراتاریخى مى خواند بسیار ثمربخش و در وضعیت کنونى جهان به آن نیاز است.

این دیالوگ و گفت وگوى فراتاریخى، ایزوتسو را به این پیام باطنى سوق مى دهد که اگر بتوان میان دو سنت دور از یکدیگر یعنى اسلام و تائوئیزم، گفت وگو برقرار کرد، هر آینه برقرارى گفت وگو میان سنت هاى متقارب نظیر اسلام، یهود و مسیحى کارى به مراتب سهل و ساده خواهد بود.

ایزوتسو وضعیت فعلى جهانى را با نگاه تیزبین خود به وضوح دریافته است. او به این موضوع پایبند است که در هیچ برهه اى از تاریخ بشر، نیاز براى تفاهم میان ملت ها به اندازه عصر حاضر نبوده است، چرا که تفاهم در سطوح مختلف زندگى تحقق یافتنى است.

ایزوتسو یکى از بهترین سطوح براى مفاهمه را سطح فلسفى مى داند:

«این مشخصه سطح فلسفى است که برخلاف سطوح دیگر اهتمام انسان - که کم یا بیش به اوضاع و شرایط فعلى دنیا بستگى دارند- جایگاه مناسبى را به دست مى دهد یا آماده مى کند که در آن تفاهم موردنظر به صورت گفت وگوى فراتاریخى تحقق پذیر باشد. به اعتقاد من گفت وگوى فراتاریخى اگر روشمند انجام پذیرد سرانجام به صورت فلسفه اى ماندگار به کامل ترین مفهوم کلمه تبلور خواهد یافت. دلیل آن است که کشش فلسفى ضمیر انسانى در همه عصرها، ملل و مکان ها در غایت و اساس یک چیز است».

ایزوتسو هنگامى که در مؤسسه مطالعات اسلامى مک گیل بود با دکتر مهدى محقق، استاد فلسفه، آشنا شد و سبب این آشنایى علاقه مندى ایزوتسو به عقاید شیعى و حکمت متعالیه ملاصدرا بود. این دو با همکارى یکدیگر متن عربى شرح منظومه سبزوارى، بخش الهیات بالمعنى الاعم، را تصحیح کردند و ایزوتسو مقدمه اى تفصیلى به زبان انگلیسى نوشت و ترجمه آن تحت عنوان «بنیاد حکمت سبزوارى» به وسیله دکتر سیدجلال الدین مجتبوى ترجمه و منتشر شد. علاقه وافر ایزوتسو به فلسفه اسلامى باعث شد او «قبسات» میرداماد و «معالم الاصول» حسن بن شهیدثانى را مورد مطالعه و تصحیح قرار دهد و حتى «مابعدالطبیعه» سبزوارى را به انگلیسى ترجمه کند.

پس از افتتاح شعبه مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک گیل در تهران، ایزوتسو با همکارى مهدى محقق، «سلسله دانش ایرانى» را بنیاد نهادند. هدف از این سلسله نشر و معرفى آثار دانشمندان شیعى و متفکران ایرانى است، خاصه آنان که تاکنون ناشناخته مانده اند.

وى در مدتى که در تهران بود با استادان مختلفى دیدار و مباحثاتى در زمینه فلسفه و عرفان داشت. طى همین ایام بود که ایزوتسو در درس کفایه الاصول که در محل مؤسسه به وسیله دکتر ابوالقاسم گرجى تدریس مى شد، شرکت و کوشش مى کرد برخى از مباحث اصول فقه را با آنچه غربیان درباره الفاظ و دلالت آن بر معانى بحث کرده اند تطبیق دهد.

از دیگر نکات زندگى علمى ایزوتسو مى توان به مراسمى که در دانشگاه تهران برگزار شد، اشاره کرد. در این مراسم توشیهیکو ایزوتسو و هانرى کربن دکتراى افتخارى دریافت کردند و ایزوتسو در جشن نامه هانرى کربن مقاله اى بسیار ارزشمند عرضه کرد که پیرو همان مسائل بین الادیانى بود.

ایزوتسو سال هاى پایانى عمر گرانقدرش را در ژاپن سپرى کرد. از مهم ترین آثار او در این دوره مى توان به کتاب هاى «فرهنگ اسلامى»، «آگاهى و ماهیات» و «تلاوت قرآن» اشاره کرد. او همچنین مقالات «ابن عربى» و «اشراقیه» را در «دایرة المعارف دین» به سرپرستى میرچا الیاده تألیف کرد.

پروفسور توشیهیکو ایزوتسو در حالى که بیش از ۱۲۰ اثر علمى - پژوهشى اعم از تألیف، ترجمه و مقاله از خود به جاى گذاشت، سرانجام هفتم ژانویه ۱۹۹۳م در شهر کاماکوراى ژاپن چشم از جهان فروبست.

ایزوتسو از شهرتى بین المللى برخوردار بود و شاید در میان اسلام شناسان معاصر یگانه فردى بود که از مذاهب مسیحى، یهودى، هندویى، بودایى و مکتب هاى گوناگون فلسفى معاصر اطلاع و در فن مقایسه و تطبیق استادى و تبحر داشت.
از این رو بسیارى از مجامع علمى بین المللى او را به عضویت پذیرفته بودند و از او همه جا با احترام و تجلیل یاد مى شد، از جمله: مؤسسه بین المللى فلسفه، (پاریس -فرانسه)، مجمع بین المللى مطالعات فلسفى، (لون -بلژیک)، مجمع کانادایى مطالعات تاریخ و فلسفه علوم، (مونترال - کانادا) و فرهنگستان زبان عرب، (قاهره - مصر).


منبع: باشگاه اندیشه


نظرات ()
 
 
 
 

 

مسابقه تصویرگری نوما در ژاپن برگزار می‌شود 

 
 
   شانزدهمین مسابقه تصویرگری کتاب کودک (نوما) پائیز سال آینده از سوی مرکز فرهنگی آسیایی یونسکو در ژاپن برگزار می‌شود. 
   
      شانزدهمین مسابقه تصویرگری کتاب کودک (نوما) پائیز سال آینده از سوی مرکز فرهنگی آسیایی یونسکو در ژاپن برگزار می‌شود.
هدف این مسابقه ترویج و گسترش کتاب‌های مصور کودکان در کشورهای در حال توسعه و تولید و انتشار آثار جذاب، ایجاد فرصت برای معرفی آثار برجسته و کمک به ارتقاء کیفیت کتاب های مصور کودکان است.
شرایط شرکت در مسابقه تصویرگری کتاب کودک به این ترتیب زیر است:
ـ تصاویر همه کتاب‌های چاپ شده یا چاپ نشده مجاز به شرکت در مسابقه هستند.
ـ تصویرگرانی که قبلاً برنده جوایز اصلی مسابقات بین‌المللی شده باشند، نمی‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.
ـ شرکت‌کنندگان باید از اتباع کشورهای آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کارائیب، آفریقا و کشورهای عربی باشند.
ـ شرکت‌کنندگان باید اصل آثار خود را که در سال‌های اخیر برای کتاب کودکان تهیه کرده‌اند، ارسال کنند.
ـ ارسال حداقل پنج تصویر برای هر داستان ضروری است و وزن آنها باید از پنج کیلوگرم کمتر باشد.
ـ شرکت‌کنندگان باید فرم (الف) را تکمیل و آن را همراه با خلاصه داستان و اصل آثار به یونسکو در ژاپن ارسال کنند.
ـ به آثاری که بعد از هشتم مهر ۸۷ (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸) به مرکز فرهنگی در ژاپن برسد، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ـ آثار برگزیده این مسابقه در نمایشگاههای ژاپن و نمایشگاه دوسالانه براتیسلاوا جمهوری اسلواکی به نمایش درمی‌آیند.
علاقمندان برای دریافت فرم شرکت در مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو به نشانی تهران، بلوار میرداماد، رو به روی مسجد الغدیر، خیابان شعید حصاری (رازان جنوبی)، کوی یکم، شماره ۱۷، طبقه چهارم مراجعه کنند.
فرم‌های ذکر شده در نشانی اینترنتی
www.accu.or.jp/noma قابل دسترسی است. 

یک مادر 44 ساله، مسن ترین بوکسور ژاپن!

ایسنا- یک مادر 44 ساله ژاپنی پس از گذراندن امتحان مربوط به اخذ گواهینامه کمیته بوکس، مسن‌ترین بوکسور حرفه‌ای شناخته شد.

رویتر خبر داد کازومی ایزاکی که دارای دو دختر 21 و 14 ساله است در سال 2001 برای اولین بار دستکش بوکس را به دست کرد و در حال حاضر موفق به گرفتن گواهینامه مربوط به هیات بوکس شده است.
طبق قوانین ژاپن این گواهینامه به افراد زیر 32 سال داده می شود، ولی به دلیل کسب عنوان قهرمانی این زن، این گواهینامه مورد قبول واقع شده است.
کازومی در گفت‌وگو با رویتر گفت: «هیچ‌گاه به سن خود فکر نمی‌کنم. من یک مادر هستم و در عین حال هر چیزی را که بخواهم به دست می‌آورم.»

دو افسانه ژاپنی/ پخش از ایران صدا

۱
درختان پرشکوفه و پیر مرد؛ افسانه ای از ژاپن 
افسانه های زیادی با موضوع سگ در فرهنگ های مختلف وجود دارد. اینبار افسنه ای می شنوید از پیر مرد ژاپنی شکوفه های درخت و سگی که ... اینجا
دانلود کنید یا بشنوید...!

۲

کیت سونه‌ی جوان روباهی است که قصد ازدواج دارد. و این افسانه ای از سرزمین آفتاب تابان است... اینجا
دانلود کنید یا بشنوید...!

«ساخت ژاپن نیست»
/ نیوزویک/Not Made In Japan
مترجم: عطیه‌سالار منش/ روزنامه دنیای اقتصاد

روزی روزگاری ژاپن سردمدار عرصه فن‌آوری بود. اما اکنون تلاش می‌کند جایگاهش را در عصر دیجیتال پیدا کند. آیا فرهنگ بسته مشارکت این کشور قابل تغییر است.
 
مطمئنا تا به حال در مورد دوکومو چیزی نشنیده‌اید. مگر اینکه در ژاپن زندگی کنید. ان‌تی‌تی دوکومو یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تلفن بی‌سیم در دنیاست. این شرکت در بازار به شدت رقابتی ژاپن مفتخر است که مشتری‌های میلیونی دارد و مشهور است به تولید فن‌آوری ارزان‌قیمت. با این اوصاف انتظار می‌رود که‌این شرکت با رشد روزافزون فن‌آوری بی‌سیم سردمدار تولید‌کنندگان جهان باشد اما دوکومو در خارج از ژاپن تقریبا ناشناخته است.

این داستان می‌توانست پایان دیگری داشته باشد. اما به هر حال پایان کنونی‌اش غم‌انگیز است. با شروع قرن جدید مدیران دوکومو اعلام کردند که قصد دارند دنیا را فتح کنند اما از آنجا که تجهیزات اینترنتی بسیار مرسوم i-mde نقش مهمی در حسن شهرت دوکومو داشته است، شرکت تصمیم گرفت تا این شانس خود را در بازارهای جهانی هم محک بزند و انحصار استاندارد اینترنت بی‌سیم را در سراسر دنیا از آن خود کند. دوکومو دست به ولخرجی زد و سعی کرد تا با خرید سهام شرکت‌های مختلف دنیا یرای خود جایگاه محکمی ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری خیلی زود شکست خورد.

همه پیش‌بینی‌ها نقش بر‌آب شد. دوکومو به تولید پیشرفته‌ترین خدمات اینترنتی می‌بالید غافل از آنکه آنچه مورد علاقه مشتریان ژاپنی بود مشتریان خارجی را جذب نمی کرد. یکی از عمده دلایل شکست دوکومو ضعف در برقراری روابط با دیگر کشورها بود. همه مدیران ارشد دوکومو بدون استثنا ژاپنی بودند.

گرهارد فاسول مشاور یورو تکنولوژی ژاپن در توکیو می‌گوید:«با سیاست هوشمندانه، آنها می‌توانستند تبدیل به قدرتی مثل گوگل و اپل شوند. دوکومو این شانس را داشت، اما آن را از دست داد.»

شکست دوکومو بخش آخر از داستان شکست‌های مبتکران ژاپنی طی دو دهه اخیر است. کمی مضحک است وقتی می بینیم که‌این کشور همچنان هم مهد فن‌آوری روز دنیا به شمار می‌رود. ژاپنی‌های حق دارند از ساخت ابزار‌‌آلات فوق‌العاده کوچک و شاهکارهای صنعتی حیرت آور کشورشان مغرور باشند حتی فقط در کشور خودشان. فضای تجاری ژاپن فوق‌العاده پیچیده با بازارهای خانگی بزرگ و در عین حال با حدود تعریف شده است.

می‌توان گفت که ظاهرا این کشور بهشت سرمایه‌گذاری است. در سال 2006 در ژاپن 130‌میلیارد را صرف تحقیق و توسعه کرده است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، این رقم بیش از آمریکا و اتحادیه اروپاست و این کشور را در مقام سوم جهانی پس از سوئد و فنلاند قرار داده است. همچنین ژاپن بیشترین آمار ثبت اختراع را حتی بیشتر از آمریکا دارد.

اما این روزها قدرت‌های تجاری بزرگ، دانشگاه‌ها، مشاوران، دولت، رسانه‌ها و حتی قشر متوسط حقوق بگیر ژاپنی نگران وضعیت اقتصاد بازار دیجیتال هستند. نظام آموزشی کشور دچار افت شدید شده است و دولت سخت تلاش می‌کند اصلاحات اقتصادی مورد نیاز فوری را اعمال کند. مدیران در ژاپن هنوز هم درگیر تفکرات قدیمی‌اند و تازه واردان با افکار نو جایگاه و سرمایه‌ای برای توسعه تفکراتشان ندارند. این نشانه‌ها همگی می‌توانند پاسخ به‌این سوال باشند که چرا ژاپن مخترع آی‌پاد نبود؟!

آی‌پاد تنها محصولی نیست که خواب را از چشم ژاپنی‌ها گرفته است، بلکه فقط نمونه کوچکی از هزاران محصولی است که نماینده راه درست و جدید تجارت هستند. زمانی‌که شرکت‌های ژاپنی مثل دوکومو،NEC، سونی و سایرین به دنبال رشد فزاینده بودند رقبایی مثل اپل و گوگل با ترکیب فن‌آوری مبتکرانه با نیاز بازارهای بزرگ دست به طراحی، مشارکت و ساخت محصولات کاملا نوآورانه زدند.

وبلاگ نویسان و مفسران ژاپنی دائما موفقیت اپل را زنگ خطری برای ژاپنی می‌دانند که روزگاری تعیین کننده وضعیت بازار الکترونیک بود.

ماسا میتسو ساکورایی مدیرعامل شرکت ریکو و رئیس یکی از واحدهای بزرگ صنعتی ژاپن در سخنرانی اخیر خود اعتراف کرد که آی‌پاد نمونه یک محصول مبتکرانه غربی است که ژاپن به دلیل ضعف مدیریت هرگز نمی‌تواند با آن رقابت کند....

مقاله کامل را
اینجا بخوانید!
متن اصلی مقاله را به زبان انگلیسی اینجا ببینید!


نظرات ()
 
 
 
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
 

امپراتور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند. اصل‏1
تاج‏ و تخت‏ امپراتوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد. اصل‏2
کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراتور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ باشد. بدین‏ ترتیب‏ مسیولت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد بود. اصل‏3
امپراتور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد. امپراتور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید. اصل‏4
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراتوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد. اصل‏5
امپراتور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منسوب‏ می‏ نماید. رییس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیات‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراتور وی‏ را منسوب‏ می‏ کند. اصل‏6
امپراتور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏. - تایید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تایید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور. - تایید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطای‏ نشانهای‏ افتخار. - تایید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. - پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏. - انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏. اصل‏7
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند. اصل‏8
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد. اصل‏9
شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. اصل‏10
هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهای‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطا می‏ گردد. اصل‏11
آزادیها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادیها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود. اصل‏12
کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند. در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود. اصل‏13
کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود. این‏ گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند. اصل‏14
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند. این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏. حق‏ رای‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود. در کلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رای‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏. اصل‏15
هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا برکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏. اصل‏16
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ ماموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا مئسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید. اصل‏17
هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقید نمود. کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏. اصل‏18
آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود. اصل‏19
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد. به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمانهای‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیتهای‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد. اصل‏20
آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏. هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود. اصل‏21
هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏. اصل‏22
آزادی‏ فعالیتهای‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد. اصل‏23
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد. اصل‏24
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد. اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند. این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود. اصل‏26
کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏. اصل‏27
حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد. اصل‏28
حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند. ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیر است‏. اصل‏29
افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‏ باشند. اصل‏30
هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏. اصل‏31
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود. اصل‏32
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏. اصل‏33
هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد. اصل‏34
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد. اصل‏35
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏. اصل‏36
در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏37
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود. اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود. اصل‏39
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند. اصل‏40
مجلسین‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهد بود. اصل‏41
مجلسین‏ مرکب‏ از "مجلسین‏ نمایندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" می‏ باشد. اصل‏42
هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏43
شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏. اصل‏44
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ می‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد. اصل‏45
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏ می‏ گردد. اصل‏46
قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رای‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏47
هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد. اصل‏48
نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند. اصل‏49
بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود. چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد. اصل‏50
نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسیول‏ سخنرانیها، بحثها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود. اصل‏51
اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهد شد. اصل‏52
هیات‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید. در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیات‏ وزیران‏ باید دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید. اصل‏53
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشکیل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد. با وجود این‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید. تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد. اصل‏54
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یک‏ نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد. اصل‏55
رسمیت‏ جلسات‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ موکول‏ به‏ حضور حداقل‏ یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم‏ در هر یک‏ از دو مجلس‏ با اکتهریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آرا نظر رییس‏ مجلس‏ تعیین‏ کننده‏ خواهد بود. اصل‏56
مذاکرات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشد. مع ذالک‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. هر یک‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاکرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نمایند. کلیه‏ مذاکرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ یک‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد. اصل‏57
رییس‏ و سایر مقامات‏ هر یک‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر یک‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ کار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ کند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید. در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یک‏ عضو، رای‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است‏. اصل‏58
یک‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. در صورتی‏ که‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ثس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمایندگان‏" اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقی‏ خواهد شد. اصل‏59
لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد. در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سی‏ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد. اصل‏60
در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید. اصل‏61
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد. اصل‏62
نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ که‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ که‏ لازم‏ بدانند، در هر یک‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند. اصل‏63
مجلسین‏ برای‏ محاکمه‏ قضاتی‏ که‏ مقدمات‏ برکناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مرکب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشکیل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد. اصل‏64
قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ باشد. اصل‏65
هیات‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رییس‏ هیات‏ و سایر وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد. نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند. هیات‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترک‏ در برابر مجلسین‏ مسیولیت‏ خواهند داشت‏. اصل‏66
نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد. این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ می‏ باشد. در صورتی‏ که‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یکدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏ ) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود. اصل‏67
نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد کرد. مع ذالک‏ اکثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود. اصل‏68
در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ رای‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رای‏ اعتماد را رد کند، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا خواهد کرد، مگر آن‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد. اصل‏69
در صورتی‏ که‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشکیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیات‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد. اصل‏70
در موارد یادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید هیات‏ وزیران‏ به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهد. اصل‏71
نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیات‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمانهای‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را کنترل‏ می‏ نماید. اصل‏72
هیات‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد: - اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجی‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ کند. -اداره‏ سازمانهای‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏. - وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ کیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏. اصل‏73
کلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد. اصل‏74
بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یک‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود. اصل‏75
کلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ یک‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشکیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود. هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یک‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود. کلیه‏ قضات‏ در صدور رای‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند. اصل‏76
وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‏ باشد. وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ کند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ کند. اصل‏77
برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‏ باشد صورت‏ می‏ گیرد. هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد. اصل‏78
دیوان‏ عالی‏ از رییس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشکیل‏ می‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رییس‏ دیوان‏، توسط هیات‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یک‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد. در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رای‏ دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رای‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند بازنشسته‏ خواهند شد. کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود. اصل‏79
قضایت‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیات‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ که‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. کلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذکور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود. اصل‏80
دیوان‏ عالی‏ آخرین‏ مرجع قضایی‏ و مس‏إول‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمانها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد. اصل‏81
محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود. اصل‏82
امور مالی‏ کشور به‏ نحوی‏ که‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ کند، اداره‏ خواهد شد. اصل‏83
هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیاتهای‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. اصل‏84
هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امکان‏ پذیر است‏. اصل‏85
هیات‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ کشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید. اصل‏86
به‏ منظور تامین‏ کسر بودجه‏ ثنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یک‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشکیل‏ داد که‏ وجوه‏ آن‏ با مسیولیت‏ هیات‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ کلیه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیات‏ وزیران‏ باید متعاقبا موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید. اصل‏87
کلیه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد کرد. اصل‏88
هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ کمک‏ و یا نگهداری‏ مئسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد. اصل‏89
حسابهای‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ کشور همه‏ ساله‏ توسط هیاتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیات‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد. سازمان‏ و صلاحیت‏ هیات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. اصل‏90
در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یک‏ بار، هیات‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ کشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود. اصل‏91
مقررات‏ مربوط به‏ تشکیلات‏ عملکرد سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد. اصل‏92
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تاسیس‏ خواهند نمود. مدیران‏ اجرایی‏ کلیه‏ سازمانهای‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رای‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند. اصل‏93
سازمانهای‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند که‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشکیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند. اصل‏94
مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یک‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اکثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد. اصل‏95
اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یک‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ که‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تایید اکثریت‏ شرکت‏ کنندگان‏ می‏ باشد. اصلاحاتی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفک‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند. اصل‏96
حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ کسب‏ آزادی‏ می‏ باشد. این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایشهای‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اکنون‏ به‏ امید آن‏ که‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسلهای‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود. اصل‏97
قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ می‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد. معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد. اصل‏98
امپراتور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند. اصل‏99
این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود. برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ که‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود. اصل‏100
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشکیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسین‏" انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد. اصل‏101
دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ که‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضایی‏ را که‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد. اصل‏102

وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر کارمندان‏ دولت‏ که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ که‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید. معذالک‏ صورتی‏ که‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

‏103

نظرات ()
 
 
 
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
 


مستند ناتمام "نو مدرن" به کارگردانی آکی‌را کوروساوا به مناسبت صدمین سال تولد فیلمساز فقید ژاپنی سال 2010 به پایان می‌رسد. 
اسکرین دیلی اعلام کرد کوروساوا ساخت مستند "نو مدرن" Modern Noh را سال 1983 در حالی آغاز کرد که تولید فیلم تحسین‌شده "آشوب" به خاطر مشکلات مربوط به تامین سرمایه و مسائل دیگر مدتی متوقف شده بود.

کوروساوا حدود 50 دقیقه از اجرای نمایش "یاشیما" زیمی موتوکیو را در منطقه ایواته ضبط کرد. زیمی نمایشنامه‌نویس و بازیگر ژاپنی در قرن چهاردهم روایتی مدرن از "نو"، نوعی نمایش موزیکال، ارائه داد که در آن بازیگران با ماسک بازی می‌کردند. کوروساوا همواره تحت تاثیر سبک جسورانه "نو" بود و این به ویژه در فیلم‌های "سریر خون" و "آشوب" دیده می‌شد.

با شروع مجدد تولید فیلم "آشوب"، ساخت پروژه "نو مدرن" متوقف و پس از مرگ کوروساوا تصاویر ضبط شده به آرشیو ملی اهدا شد. تقریبا یک ساعت از فیلم جدید برابر با فیلمنامه اولیه فیلمبرداری می‌شود و دست‌اندرکاران پروژه آن را برای پخش در سال 2010 آماده می‌کنند.

در همین حال مسئولان آرشیو بین هشت تا 10 دقیقه از تصاویری را پیدا کرده‌اند که کوروساوا سال 1970 برای پروژه "تورا! تورا! تورا!" تولید مشترک آمریکا و ژاپن فیلمبرداری کرد. کوروساوا در همان اوایل تولید این پروژه به خاطر اختلاف سلیقه با مسئولان فاکس قرن بیستم از پروژه کنار کشید و ریچارد فلایشر کار را ادامه داد.

قرار است این تصاویر که تاکنون جایی نمایش داده نشده، به عنوان بخشی از مراسم بزرگداشت صدمین سال تولد کوروساوا پخش شود. برنامه‌های مختلف بزرگداشت کوروساوا از اواخر سال 2008 آغاز می‌شود و شامل نمایش آثار او، کتاب‌ها و تمبرهای به تازگی منتشرشده و همچنین برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های رایانه‌ای است.

هیسائو کوروساوا پسر کوروساوا و رئیس کوروساوا پروداکشنز با اعلام این خبر در یک نشست مطبوعاتی گفت: "امیدوارم مردم بخصوص نسل جوان آثار آکی‌را کوروساوا را ببینند." این فیلمساز بزرگ که سال 1998 در 88 سالگی درگذشت، "هفت سامورایی"، "اعماق اجتماع"، "سریر خون"، "یوجیمبو"، "سانجورو" و "ریش قرمز" را در کارنامه دارد.

کوروساوا در شش دهه فعالیت سینمایی حدود 70 فیلم ساخت و جوایز مختلف دریافت کرد. خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی از جشنواره برلین سال 1959 برای "دژ پنهان"، نخل طلا جشنواره کن سال 1980 برای فیلم "کاگه موشا" و شیر طلایی جشنواره ونیز سال 1951 برای "راشومون" و شیر نقره‌ای همین جشنواره برای فیلم "هفت سامورایی" 1954 از جوایز مطرح اوست.

کوروساوا سال 1990 یک جایزه اسکار افتخاری دریافت کرد. او در 1986 نیز برای فیلم "آشوب" نامزد اسکار بهترین کارگردانی بود. اخیرا اعلام شد "دژ پنهان" کوروساوا که منبع الهام مجموعه فیلم‌های "جنگ‌های ستاره‌ای" بوده، در ژاپن بازسازی می‌شود. این فیلم را شینجی هیگوچی کارگردانی می‌کند و استودیو "توهو" تهیه‌کننده آن است.
 
منبع: مهر


عنوان اثر: آکیرا کوروساوا(Akira Kurosawa)
جایزه اول بخش بین‌الملل نهمین دوسالانه پوستر تهران
رالف شرایفوگل/سوییس 

  • لیست و تصویر فیلم‌های آکیرا کوروساوا را اینجا ببینید!
  • ویدئوهایی از فیلم‌های کوروساوا را در سایت یوتیوب ببینید!بر چسب ها: کوروساوا، ژاپن، سینما
نظرات ()
 
 
 
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۸
 

باستان‌شناسان به مقبره‌ی مرموز یکی از امپراطوران زن ژاپن گام نهادند

 پس از 32 سال تحقیق، بررسی و استفاده از فن‌آوری‌های مدرن، دانشمندان توانستند به مقبره‌ی مرموز یکی از امپراطوران زن ژاپن راه یابند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، باستان‌شناسان ژاپنی همراه 15 دانشمند دیگر، پس از سال‌ها تحقیق و بررسی با استفاده از جدیدترین فن‌آوری‌ها موفق شدند تا به مقبره‌ی مرموز یکی از امپراطورهای زن کشور ژاپن که در سال‌های دور بر این کشور حکومت می‌کرده است، وارد شوند.
از سال 1976 میلادی تلاش‌ها برای ورود به این مقبره‌ی مرموز آغاز شده بودند، تا این‌که روز گذشته و پس از 32 سال بررسی و کاوش، باستان‌شناسان توانستند به مقبره‌ی جینگو (Jingo) که به اعتقاد مورخان، مشهورترین امپراطور زن ژاپن است، راه یابند.
مقبره‌ی جینگو در اواخر قرن چهارم میلادی و اوایل قرن پنجم در زمینی به مساحت 270 متر مربع و در ساختمانی که به‌شکل یک قفل است، بنا شده است.
دو باستان‌شناسی که به این مقبره راه یافته، گفته‌اند که داخل آن، با نوع خاصی از دیوارنگاره‌ها و مجسمه‌های منحصربه‌فرد که تاکنون نمونه‌ی آن‌ها دیده نشده، تزیین شده است. البته تاکنون هیچ عکس یا فیلمی از داخل این مقبره منتشر نشده است.
منبع:ایسنا


ژاپن به وسیله تونل ‪ ۱۲۸‬کیلومتری به کره جنوبی متصل می‌شود

سیاستمداران ژاپنی قصد دارند، با ساخت یک تونل به طول ‪ ۱۲۸‬کیلومتر در زیر دریا، این کشور را به کره‌جنوبی متصل کنند .
 طراحان این پروژه موسوم به "تونل دوستی" سعی دارند با اجرای آن به برقراری روابط دوجانبه ژاپن و کره جنوبی که از سالها پیش رو به تیرگی نهاده، کمک کنند.
منبع: ایرنا


خودکار دیجیتالی سفارش غذای شما را میگیرد 

digitalpen.jpg

زمانیکه به رستوران می روید بعد از انتخاب غذای مورد علاقه تان باید کمی صبر کنید تا خدمتکار سر میز شما بیاید و سفارش غذای انتخابی شما را بگیرد.
شاید هم در برخی از موارد شما مجبور به حرکت کردن بر روی صندلی , سرفه زدن و ...می شوید تا بتوانید کمی جلب توجه کرده و خدمتکار را حاضر کنید.
اما اکنون دیگر نیاز نیست تا برای صدا زدن خدمتکار از حرکات آکرو باتیک استفاده کنید .
به کمک این خودکار دیجیتالی که ساخت یک شرکت ژاپنی است غذای مورد غذاقه تان را از منو اسکن کرده و آن را به صورت wireless به یک سیستم مرکزی که مسئول دریافت سفارش غدا است بفرستید.
 این محصول که Deli-Touch  نام دارد اکنون با قیمت 418$ قابل اجاره کردن است.
هر ست شامل 30 عدد خودکار دیجیتال است و می تواند رستوران شما را مجهز به تکنولوژی روز کرده و از نیروی انسانی نیز بکاهد.
منبع: نارنجی


 با موس میز کار خود را جارو کنید 

vacuummouse.jpg
من نمی دانم که چرا اینقدر این شرکت های ژاپنی علاقمند به ترکیب کردن وسایل مختلف هستند؟
به نظر شما چه ارتباطی می تواند بین یک mouse  کامپیوتر و یک جارو برقی کوچک باشد؟!
اخیرا یک شرکت سازنده موس در ژاپن اقدام به ساخت یک عدد موس کرده که می توان از آن به عنوان یک جارو برقی کوچک جهت پاک کردن خورده های غذا, کاغذ,... از روی میز کار  نیز استفاده کرد.
همیشه توصیه می شود که موس کامپیوتر خود را در تمیز ترین جای ممکن بر روی میز کار خود قرار دهید تا بتوانید از حداکثر طول عمر مفید آن بهره بگیرید ولی با وجود این محصول برایمان ثابت شد که اگر جای تمیزی بر روی میز کارمان هم پیدا نکردیم اشکالی ندارد!
شما می توانید با قیمت 19$ این هدیه بهداشتی را برای دوستتان که عادت به خوردن چیپس در ضمن کار کردن دارد  خریداری کرده و او را خوشحال و با نظافت کنید!
 منبع: نارنجی


بخاری خانگی با نمایشگر LCD 

fireplace.jpg

استفاده از شومینه باآتش قشنگ هیزم هایش خیلی وقت ها تبدیل به  بهترین تزئین منازلمان شده.
اما آیا حالا دوست دارید که شومینه خود را به روز کنید. البته این به روز رسانی با کمی تغییر انجام خواهد شد.
 یک شرکت ژاپنی به فکر ساخت نوعی بخاری خانگی به همراه نمایشگر LCD افتاده است.
احتمالا این بخاری با برق کار خواهد کرد و در ضمن روشن بودنش تصویر سوختن هیزم و شعله های قرمز رنگ زیبای آتش را پخش خواهد کرد.
خانم های باسلیقه می توانند تنها با پرداخت 241 $  گرمای زیبا را به همراه تکنولوژی روز به خانه خود دعوت کنند.
 منبع: نارنجی


 


نظرات ()
 
 
 
 

دوشنبه هجدهم فوریه(شش اسفند) : تلاش در راستای مهار روند ابتلا به بیماری هپاتیت سی که شایع ترین بیماری واگیردار در ژاپن است

photoسه شنبه نوزدهم فوریه : تازه های تکنولوژی : احداث پلهای مستحکم مقاوم در برابر زلزله


photoچهارشنبه بیستم فوریه : یک فیلم در مورد سرکوب اقلیتها در میانمار

پنجشنبه بیست و یکم فوریه : سیستم جلوگیری از خرید سیگار توسط نوجوانان زیر سن قانونی در ژاپن

جمعه بیست و دوم فوریه : تلاش در راستای برخورد با روند گرمایش جهانی از طریق جبران انتشارات گازهای گلخانه ای

دوشنبه بیست و پنجم فوریه : مصاحبه با کوجی میازاکی رئیس دفتر یک سازمان غیر دولتی ژاپنی در کابل در رابطه با وضعیت کنونی پایتخت افغانستان

photoسه شنبه بیست و ششم فوریه : تازه های تکنولوژی : آخرین قسمت از مجموعه برنامه ای بنام "کاهش دی اکسید کربن"

چهارشنبه بیست و هفتم فوریه : بخش اول از یک برنامه دو قسمتی در مورد سومین همایش آرشیوهای صوتی وتصویری آسیا

پنجشنبه بیست و هشتم فوریه : بخش دوم از یک برنامه دو قسمتی در مورد سومین همایش آرشیوهای صوتی وتصویری آسیا

جمعه بیست و نهم فوریه: گزارشی در مورد باشگاههای ورزشی در ژاپن

لازم به یادآوری است که تمامی برنامه های هفتگی به مدت یک هفته پس از پخش از رادیو در این سایت در دسترس شنوندگان قرار دارد

رادیو ژاپنی را اینجا ببینید و بشنوید!(فارسی)


نظرات ()